Toimiva tutkimus

 

 

 

Toimiva tutkimus

 

Toimiva Oy:n kehittäminen pohjautuu tutkimukseen. Kehittäjämme tekevät koko ajan myös tutkimustyötä, julkaisuja ja selvityksiä, joiden tuloksia hyödynnämme asiakkaidemme parhaaksi.

 

 

Aiemmin työssä kehitettiin ja opittiin yksilöllisiä taitoja. Massatuotannossa opittiin tämän lisäksi hallitsemaan laajoja tuotanto- tai palvelukokonaisuuksia mittaamalla ja luokittamalla toimintoja. Nykyään oppiminen on entistä enemmän työyhteisöjen yhteistä toimintaa, jossa ratkaistavana on mutkikkaita asiakokonaisuuksia ja usein vaikeasti ennakoitavia tapahtumia.

Me haluamme olla edistämässä tällaista oppimistoimintaa työpaikoilla. Käytännön kehittämiskokemusta meillä on yli 20 vuoden ajalta. Olemme kehittäneet tutkimus- ja kehittämistyössämme välineitä, malleja ja prosesseja, joilla voidaan tuottaa uusia ajatuksellisia ratkaisuja ja käytännön kokeiluja työpaikkojen uudenlaisiin haasteisiin.

Toimiva Oy:n kehittäjien julkaisuja, esimerkkejä:


Heikkinen M, Koistinen K. (2011). Ositetusta liukuhihnamallista joustavaan hakemusten käsittelyyn. Kelan työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisutoiminnan tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti. Nettityöpapereita 29/2011


Virkkunen, J. & Heikkinen, M. (2011). Supporting practitioners' developmental agency and learning through collaborative conceptualization of the ongoing transformation. Iscar-kongressin paperi, 5.-10.9.2011.


Pihlaja J. (2011). Johtaminen toimintakonseptien murroksessa. Työterveyslääkäri 3/2011


Ahonen H. (2010). Muutosjohtamisesta oppimisen johtamiseen. Sinikara, Forsman, Karppinen ja Lammi (toim.): Rajapinnassa. Uusi Helsinginyliopiston kirjasto. Yliopistopaino, Helsinki 2010.


Kerosuo, H., Haavisto, V. & Heikkinen, M. (2009). Helsingin kaupungin kotihoitokokeilun loppuarviointi. 30.3.2009.


Virkkunen J, Pihlaja J, Ristimäki P. (2010). Tuotteesta palveluun - liiketoiminnan kehityksen epäjatkuvuuden hallinta ohjelmistoyrityksessä.


Hyötyläinen, R. and Nuutinen, M. (toim.): Mahdollisuuksien kenttä: Palveluliiketoiminta ja vuorovaikutteinen johtaminen. Teknologiainfo Teknova Oy, Helsinki, pp. 72-88


Virkkunen J., Ahonen H., Schaupp M. ja Lintula L. (2010). Toimintakonseptin yhteisen kehittämisen mahdollisuus. Tykes / Tekes, Raportteja 70. Helsinki 2010.


Ahonen Heli (2009). Kurssipalvelujen kuluttamisesta oppimiskäytäntöjen yhteiseen kehittämiseen. KONSEPTI - Toimintakonseptin uudistajien verkkolehti, 5 (1). Linkki


Ahonen Heli (2008). Oppimisen kohteen ja oppijan vastavuoroinen kehitys. Teleyrityksen asiakaspalvelun työyhteisöjen oppimiskäytäntöjen uudistaminen osana teknologis-taloudellista kumousta. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 218. Helsinki: Yliopistopaino. Väitöskirja.


Seppänen, L., Pihlaja J. & Launis, K. (2008). Oppiminen yleistämisenä Ruralian hanketyöskentelyssä. Sami Kurki, Riitta Kaipainen (toim.) Tieteestä Tekoja. Yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tulkintoja maaseutukontekstissa. Helsingin yliopiston julkaisuja 14/2008.


Pihlaja J. (2008). Työlähtöisen työterveyshuollon menetelmät. Työterveyshoitaja 3/2008.


Heikkinen, M. & Virkkunen, J. (2008). Rikoksettoman elämäntavan edellytysten rakentaminen rangaistusaikana - Vankeinhoitouudistuksen kehittävä toteuttaminen aluevankilassa. Hankeraportti. Rikosseuraamusalan koulutuskeskus. Tutkielmat ja selvitykset 3/2008.


Launis K. & Pihlaja J. (2007). Changes in production concepts emphasize problems in work-related well-being. Safety Sience 45. 2007. 603-619. Linkki


Virkkunen, Jaakko ja Ahonen H. (2007). Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Infor, Vantaa: Dark Oy.


Schaupp, M. & Ahonen H. (2006). Uudenlaista HRD-toimijaa etsimässä. Konsepti 1 / 2006. Linkki


Ahonen, H. (2005). Työyhteisön oppimiskäytäntöjen strategisuus. Hallinnon tutkimus 2 / 2005.


Launis, K. & Pihlaja J. (2005). Työhyvinvointi ja toimintakonseptien muutokset, Konsepti 2, 2005, Toimintakonseptin uudistajien lehti. Helsingin Yliopisto. Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksenyksikkö. Linkki


Pihlaja J. (2005). Learning in and for production. An Activity-theoretical Study of the Historical Development of Distributed Systems of Generalizing. University of Helsinki.Helsinki University Press. Dissertation.