Selvitykset

Selvityksellä saadaan tietoa työpaikan toiminnan nykyisestä tilanteesta, haasteista ja toimivista puolista. Samalla kartoitamme tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Toimivan selvitykset suunnitellaan yhdessä työpaikan kanssa tilanteeseen ja tarpeeseen sopivaksi. Painopisteenä voivat olla esimerkiksi työhyvinvointi, työilmapiiri, toiminnan sujuvuus, työn muutokset tai johtamis- ja esimiestyö. Usein selvityksissä käytetään haastatteluja tai avoimia kysymyksiä sisältäviä kyselyjä. Selvityksiin kuuluu olennaisena osana tulosten yhteinen, kehittämistä tukeva analyysi ja käsittely yhdessä tilaajan kanssa. 

Näin asiakkaat kertovat yhteistyöstämme:

"Selvityksen tulokset auttoivat meitä löytämään oikeat asiat, joita lähteä kehittämään. Selvityksen raportti oli selkeä ja keskeisimmät asiat hyvin kiteytetty."

"Suosittelen vastaavaa hanketta, kun yrityksessä ei ole selkeää kuvaa siitä, missä arjen kipupisteet ovat ja mistä aiheutuu pullokauloja."