Asiakkaitamme

Toimiva on tehnyt kehittämisyhteistyötä muun muassa seuraavien asiakkaiden kanssa:

 • henkilöstöhallinto ja henkilöstön kehittäminen
 • asiakaspalvelu
 • kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
 • valtion virastot
 • työterveyshuollot
 • rikosseuraamusala (valvonta, vankilan sosiaalityö, poliklinikka)
 • Ely-keskukset ja te-toimistot
 • ministeriön asiantuntijatyö
 • vakuutusala
 • koulutus ja konsultointi
 • ammatilliset oppilaitokset
 • ammattikorkeakoulut
 • ammattijärjestöt
 • jakelutyö
 • teollisuus
 • yliopiston kirjastot
 • painoala
 • keittiötyö
 • eri hallintokuntien yhteistyö

Nurmijärven Työterveys -liikelaitos

Työlähtöiset menetelmät ja asiakkuuksien kehittäminen 2015-16.

Bookndo

Start up -yrityksen Suuntimalla muutoksen suunta näkyväksi.

Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry/ Kivistöntien palvelutalo

Tiimien työnohjaus ja kehittämisiltapäivä 2015-16.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (2016)

Työttömyysvakuutusrahasto (2015, 2013)

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/ Edupoli

Vertaisryhmämentoroinnin toimintamallin kehittäminen sekä ryhmävetäjien valmennukset (2014-15)

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Nykytilanne ja tulevaisuuden mahdollisuudet -selvitys (2015)

Itä-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä/ Amisto

Kehittävä esimiesvalmennus (2014-15)

Esimiesten suorituksen johtamisen taidot. Kehityskartta oman tiimin toiminnansuunnittelun välineenä. Dialogiset kehityskeskustelut tiimin ja yksilön kehittämisen välineenä.

Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry/ Kivistöntien palvelutalo

Tiimien työnohjaus ja kehittämisiltapäivä 2015-16.

Päijät-Hämeen liitto (2015)

Liikennevirasto

Satakunnan sairaanhoitopiiri

 

Tilastokeskuksen tietopalveluyksikkö

Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus

Escarmat

Esimiestyön, työn sujuvuuden ja systeemitoimittajamallin kehittäminen 

Toimitusjohtaja Veikko Junttila
"Nopean kasvun takia halusimme parantaa materiaalihallintaa. Teimme Toimiva Oy:n kanssa Heti toimeksi –hankkeen. Saimme lyhyessä ajassa parannettua tulosta ja työhyvinvointia. Kokeilimme varaston tilojen uudelleenjärjestelyä, keräilyjen yhtenäistämistä, suunnittelimme uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Ideoimme myös useita muita laajempia hankkeita. 

Päätimme laajentaa kehittämisen koskemaan kaikkia tuotantosoluja: tavoitteeksi nousi sujuvoittamisen lisäksi henkilöstön kehittämisjärjestelmän rakentaminen. Tekes hyväksyi hankesuunnitelman Liideri –ohjelmaansa keväällä 2013 ja nyt olemme päässeet hyvään alkuun."

Hankkeesta lisää Organisaatiosanomissa

Viestinnän Keskusliitto
Teollisuusalojen ammattiliitto
Painoalan kehittämistarpeiden selvityshanke

Selvityshankkeessa kartoitettiin graafisen teollisuuden kehittämistarpeita. Ala on suuressa taloudellisessa ja työalan tarkoitusta koskeva murroksessa. Painoalalla kehittäminen on perinteisesti ollut uuden teknologian omaksumista. Sen rinnalla useissa painoissa on kehitetty koko tuotantoketjua myynnistä logistiikkaan ja optimoitu prosesseja.

Menestyjäyrityksiksi selvityksessä nousivat ne, jotka pystyivät kehittämään asiakassuhteitaan ja palveluitaan hyödyntämällä digitaali- ja verkkoteknologiaa, erikoistumalla ja kehittämällä kokonaispalveluihin perustuvia yhteistyömalleja. 

Suomen sovittelufoorumi
Fasper-hanke

Toimiva Oy on tehnyt yhteistyötä Suomen Sovittelufoorumin tutkimus- ja kehittämishanke Fasperin projektiryhmän kanssa, osallistuen  erityisesti uusien toimintatapojen kehittelyyn. Fasper-hankkeessa on neljän vuoden ajan kehitetty uusia toimintatapoja ja työvälineitä perheasioiden sovitteluun ja luotu uusia palvelukonsepteja. Hankkeessa on myös kehitetty valtakunnallinen koulutusmalli perheasioiden sovittelijoiden perusopinnoiksi sekä osaamisen kehittämisen käytäntöjä paikallisten sovittelijayhteisöjen käyttöön.

Itella
Jakelutyön kehittämisen suunnat ja työhyvinvointi

Itellan työhyvinvointisäätiölle tekemämme tutkimus toi vuonna 2012 esiin Itellan jakelutyön kehittämisen suuntia sekä niihin liittyviä hyvinkin erilaisia työhyvinvoinnin mahdollisuuksia ja uhkia. Tutkimuksella autoimme organisaatiota näkemään perusjakelun vaihtoehtoja kriittisessä tilanteessa, jossa sopeuttaminen näytti lähes ainoalta tulevaisuuden polulta. Aineiston keräsimme haastattelemalla Itellan henkilöstöä eri organisaatiotasoilla.