Punainen lanka - Kehityksen juoni esiin

  • Strategiat työyhteisön omaksi lähiajan näkymäksi
  • Nopeita ratkaisuja asiakkaiden uusiin vaatimuksiin 

Punainen lanka –palvelulla on saatu työyhteisössä piilevät tiedot ja kokemukset tehokkaasti kehittämiskäyttöön. Tuloksena on syntynyt uusia palveluratkaisuja vaativille asiakkaille ja mielekkäämpiä työkäytäntöjä organisaatiolle itselleen.  Samalla johdon strategiat on piirretty käytännön kartaksi, joka kertoo toiminnan kehityksen konkreettisen juonen. Lähivuosien kartalta jokainen on voinut löytää paikkansa  työntekijänä, oppijana ja kehittäjänä.  Kehityksen juonen selkiytyminen on näkynyt myös työhyvinvoinnin parantumisena.

Toiminnan Punainen lanka ja sen ensimmäiset käytännön sovellukset luodaan neljässä kehittämispalaverissa. Esimiehen ja työyhteisön lisäksi työskentelyyn voi osallistua myös johtoa, asiakkaita ja verkostokumppaneita.  

Punainen lanka –prosessi on kehitetty Heli Ahosen väitöskirjatutkimuksen (2008) pohjalta.