Oppimishypyt työpaikoilla

Toimivan kehittäjä Heli Ahosen artikkeli ”Oppimishypyt työpaikalla” on ilmestynyt Metropolia Ammattikorkeakoulun Kehittyvät oppimisympäristöt –kirjassa.

ICT-aikakauden kompleksinen, jatkuvasti keskeneräinen ja ennustamaton toimintaympäristö tuottaa uusia tilanteita, joita toimijat joutuvat ratkaisemaan ilman varmaa tietoa. Selviytyminen edellyttää yksilöiltä venymistä ja monen asian tekemistä rinnakkain, mutta myös ”oppimishyppyjä” ja ”älykkäitä arvauksia”. Oppimishypyistä ja älykkäistä arvauksista on tullut tavallinen tapa oppia nykypäivän työelämässä.

Yksilöiden oppimisen lisäksi organisaatioiden tulisi rakentaa yhteistyössä uudenlaisia oppimisen käytäntöjä. Toimiva on kehittänyt organisaatioille kehittämispalveluja, joiden avulla yhteistä oppimista voidaan edistää. Esimerkiksi Punainen lanka –palvelumme tuottaa käyttövision, joka auttaa toimijoita arjen yhteistyön suunnittelussa.