Muutoslaboratoriolla® uudistetaan toimintaa

  • Työyhteisölle vahva ote toimintamallien strategiseen uudistamiseen
  • Esimiehille ja johdolle helpotusta vaativan muutosprosessin läpivientiin

Muutoslaboratorio® on Helsingin yliopistossa luotu toiminnan kehittämisen menetelmä, joka perustuu ohjattuun työn tutkimiseen ja kehittämiskokeilujen tekemiseen. Muutoslaboratoriossa johdon visiot, työntekijöiden arkityötä koskevat havainnot ja asiakkaan näkökulma tuodaan kehittämisryhmän vuoropuheluun ja yhteiseen käsittelyyn.

Kehittämiskokouksissa käytetään arkityöstä kerättyä aineistoa, esimerkiksi asiakkaiden ja työntekijöiden haastatteluja, asiakasneuvottelutilanteiden havainnointia, tuotantolukuja tai työntekijöiden keräämiä häiriölistoja. Jokaisella Kehittämiskokouksella on oma aineistonsa ja teemansa. Menetelmä tuottaa uudenlaista toimintaa tukevia kokeiluja, joita arvioidaan, jatkojalostetaan ja vakiinnutetaan hankkeessa.