Erityisosaamista valmennuksella ja koulutuksella

Olemme innostavia valmentajia. Sen kertoo asiantuntijaorganisaatioiden muutosvalmennuksista saamamme palaute. 

Valmennustemme ja koulutustemme teemoja ovat esimerkiksi: 

  • Tiimin yhteistyö
  • Työn sujuvoittaminen
  • Työhyvinvointi ja motivaatio
  • Työidentiteetti
  • Palautteen antaminen & vastaanottaminen
  • Ratkaisukeskeisyys työyhteisössä
  • Voimaannuttava vuorovaikutus
  • Työhyvinvoinnin ja oppimisen kysymyksissä 2010-luvun työelämässä
  • Muutosten johtaminen  
  • Työprosessien ja organisointien kehittäminen.

Asiakkaina ovat olleet esimiehet ja johtoryhmät, kehittäjät ja asiantuntijat, eri ammattiryhmät ja työyhteisöt. Viime vuosina olemme valmentaneet esimerkiksi tiimejä yhteisen suunnan ja uusien tekemisen tapojen löytämiseen, työterveyshuollon ammattilaisia työtoimintalähtöiseen otteeseen. Olemme myös kehitelleet yhdessä asiakkaidemme kanssa uusia työkaluja ja menetelmiä työterveyspsykologeille ja moniammatillisille tiimeille. Toimivalaiset ovat kouluttaneet työelämän oppimisen kysymyksiä ja menetelmiä avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun kursseilla, esimerkiksi Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa sekä Metropoliassa.