Kehittäjät

Toimivan kehittäjillä on pitkä ja laaja kehittämis-, valmennus- ja ohjauskokemus eri toimialoilla, 

hyvin erilaisista tilanteista ja työyhteisöistä.

 

Heli Ahonen


Kehittäjä, FT
puh. 040 127 3732

heli.ahonen@toimivaoy.fi 


  • Organisaatioiden kehittämistyön kokemusta 1980-luvulta lähtien
  • Väitöskirja 2008 työyhteisöistä oppimisensa aktiivisina kehittäjinä
  • Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, oppimisen johtaminen ja uudenlaiset kehityskeskustelut, osallistava työn kehittäminen, toiminnan ja oppimisen muutos, työhyvinvoinnin ja oppimisen kytkennät, kehittäjien valmennus ja menetelmien kehittely.

 

 

Juha Pihlaja


Asiantuntijakumppani, FT

Organisaatioiden kehittämistyön kokemusta 1980-luvulta lähtien. Väitöskirja 2005 tuotannollisen oppimisen historiallisista muodoista. Tuotannollisen työn kehittämisen ja oppimisen uudet tavat, esimiestyön uudet mallit ja prosessit, työhyvinvoinnin kehittäminen, kehittävä tutkimus. Kokemusta mm. kirjapainotyön, jakelutyön, sähköautomatiikan ja työterveyshuoltojen työn kehittämisestä ja tutkimuksesta.

Yhteistyökumppaneita

CRADLE on Helsingin yliopiston Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikkö.