Heti toimeksi - Sujuvuutta toimintaan

  • Pienellä satsauksella nopeita ja toimivia ratkaisuja
  • Toiminnan sujuvoittaminen säästää kaikkia, - ja rahaa.
  • Vauhtia henkilöstön ja esimiesten oppimiseen, työilmapiirin paranemista ja työhyvinvointia

Työssä on sähläystä ja "tulipalojen sammuttelua", se ei suju kuten on suunniteltu. Heti toimeksi –palvelun avulla voidaan näitä tehoa ja tuottavuutta verottavia tilanteita vähentää lyhyessä ajassa ja saavuttaa suuria säästöjä.

Heti toimeksi -prosessissa kootaan työpaikalle kehittämisryhmä, joka etsii uusia ratkaisuja työn sujuvoittamiseksi ja kokeilee niitä. Toimivan kehittäjä suunnittelee yhdessä työpaikan yhdyshenkilön, usein esimiehen, kanssa muutamasta palaverista koostuvan prosessin, johon tuodaan uusia työskentelymenetelmiä. Ideointia, suunnittelua ja käytännön kokeiluja viedään eteenpäin myös kokousten välillä. Parin kuukauden prosessin tuloksena syntyy arvioituja kokeiluja ja työtapoja, jotka voidaan ottaa pysyvään käyttöön sekä virittää pitkäjänteisempää kehittämistyötä. Heti toimeksi -palvelulla saadaan työntekijät paremmin mukaan oman työnsä yhteiseen kehittämiseen. Myös esimiehet saavat uudenlaista virtaa ja välineitä omaan työhönsä.

Palvelu on kehitelty Juha Pihlajan väitöskirjan ja Victorin ja Boyntonin tutkimuksen pohjalta ja siinä on hyödynnetty muutoslaboratorion® ja kehittävän työntutkimuksen ajatuksia toimintaan liittyvästä oppimisesta.