Aktivoivat kehityskeskustelut - Oppimisen tarjonta kohtaamaan oppimisen kysynnän

Uudella tavalla dialogiset kehityskeskustelut on koettu aiempaa mielekkäämpänä tapana keskustella töistä ja kehitystarpeista.

Esimiehet ja johto saavat kahden päivän valmennuksella helppokäyttöisen välineen, jonka avulla työyhteisö aktivoituu tarkastelemaan  strategisia pyrkimyksiä ja mitä ne tarkoittavat työn muutoksina ja oppimisen tarpeina. Sen jälkeen henkilökohtainen kehityskeskustelu ankkuroituu selkeämmin yhteisiin haasteisiin ja aktivoi työntekijää ottamaan omakohtaista vastuuta kehittämisestä.

Esimies voi vielä syventää vuoropuhelua työntekijän kanssa käyttämällä toistakin dialogivälinettä, jonka avulla on luontevaa keskustella työntekijän kanssa siitä, miten töiden kehitys vaikuttaa hänen työidentiteettiinsä ja oppimisen kiinnostuksiinsa.  Tämän välineen esimiehet ja johto saavat käyttöönsä puolentoista päivän valmennuksella. Kokemusten mukaan työidentiteetin tarkastelu on vahvistanut luottamusta kehityskeskusteluun ja esimies-työntekijäsuhteeseen.

Aktivoivat kehityskeskustelut –palvelun välineistö perustuu kahteen väitöskirjatutkimukseen (Laura Mott 1991 ja Heli Ahonen 2008).