Yrityksen kehittämistyöllä kasvua ja kulttuurin muutosta

Lapin ELY-keskus kutsui Toimivan yhdessä Oy Escarmat Ltd:n kanssa järjestämäänsä benchmarking-iltapäivään. Kerroimme Escarmatissa käynnissä olevasta työn sujuvoittamisen ja esimiestyön kehittämishankkeesta sekä hankkeessa käytetyistä työkaluista. Artikkeli löytyy ELY-keskuksen nettisivuilta