Strategia ja henkilöstö kohtaamaan - tutkimus kehittävän vuoropuhelun digitalisoinnista

Virpi Ruokolampi uudisti ja digitalisoi hienosti kehityskeskustelumallia, jota Toimiva on yhteiskehitellyt Hyvinkään kaupungin perusturvan kanssa viitisen vuotta:
Kehittävästä dialogista Kehittävään vuoropuheluun: Henkilöstön osaamiskartoitus- ja kehityskeskustelujärjestelmän konseptointi Hyvinkään kaupungilla. Virpi Ruokolampi, Haaga-Helia amk.

"Tutkimuksen tuloksena konseptoitiin uudenlainen digitalisoitu Kehittävän vuoropuhelun malli. Kehittävä vuoropuhelu on paitsi systemaattinen, prosessinomainen osaamiskartoitus- ja kehityskeskustelumenetelmä, myös sähköinen ja konkreettinen henkilöstöjohtamisen työkalu. Sen avulla organisaation strategiset painopisteet, asiakkaiden muuttuvat odotukset sekä henkilöstön yksilölliset ja työyhteisön yhteiset kehittymis- ja oppimistavoitteet saadaan näkyviksi, yhtenäisiksi sekä toiminnan painopisteitä tukeviksi."