Asiakkaan äänen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä

Toimiva toteutti Päijät-Hämeen liitossa hankkeen, jossa hyödynnettiin asiakkaan omaa ääntä asiakascasen muodossa palvelujen ja verkostoyhteistyön kehittämisessä. 

"Työskentelyn tuloksena työpajatyöskentelyssä laadittiin kehityskartta maakunnan toimijaverkostolle, jotka työskentelevät yhdessä paljon palveluita käyttävien asiakkaiden/potilaiden kanssa. Kartta tuo esille sekä olemassa olevat vahvuudet, että kehittämisen suunnan."

"Kehityskarttaa voidaan pitää ennen kaikkea avauksena jatkokehittämiselle. Se kokoaa myös jäsennellysti yhteen niitä kehittämisen haasteita, joita suurkuluttajien hallinnan työryhmän työskentelyssä käsiteltiin myös muiden aiempien kokoontumisten aikana."

Hankkeesta kuvaus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen -hankkeen loppuraportissa sivulla 9.