20.05.2018

EU:n tietosuoja-asetus

Kehittämisyhtiö Toimiva Oy kerää henkilötietoja vain yhteyden pitämiseen asiakasorganisaatioihinsa. Henkilötiedot sisältävät asiakkaan työpaikan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Tiedot saamme asiakkailta itseltään ja niitä säilytetään yhteyshenkilöluettelona tietojärjestelmässä, joka on asianmukaisesti suojattu ja johon pääsee vain kehittäjä Heli Ahonen. 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa lisätietoa antaa Heli Ahonen, 040 1273732, heli.ahonen@toimivaoy.fi

 

11.05.2016

Lue uusin Toimivan kevätviesti!

Kevätviestissä kerromme muun muassa uusista palveluistamme ja tilaisuuksista, joissa olemme mukana. 

 

Tilaa sinäkin Toimivan uutiskirje!

18.03.2016

Kehityskelpoinen-blogissa: Sähläyksestä sujuvaan työhön

Toimivan kehittäjä Marjo Heikkinen pohtii uusimmassa blogikirjoituksessaan sähläystä ja työn sujuvoittamista.

01.03.2016

Toimiva on Work Goes Happy -messuilla 15.3. - tule sinäkin!

Work Goes Happy -messuilla 15.3. on hyviä esityksiä ja mielenkiintoisia näytteilleasettajia. Tule moikkaamaan meitä, ja juttelemaan kehittämistarpeista, työhyvinvointihaasteista tai vaikka onnistumisistasi.

Marjo ja Merja ovat osastolla E14 ja paikalla koko päivän. Meillä on myös arvonta ja hyvä messutarjous!

07.12.2015

Strategia ja henkilöstö kohtaamaan - tutkimus kehittävän vuoropuhelun digitalisoinnista

Virpi Ruokolampi uudisti ja digitalisoi hienosti kehityskeskustelumallia, jota Toimiva on yhteiskehitellyt Hyvinkään kaupungin perusturvan kanssa viitisen vuotta:
Kehittävästä dialogista Kehittävään vuoropuheluun: Henkilöstön osaamiskartoitus- ja kehityskeskustelujärjestelmän konseptointi Hyvinkään kaupungilla. Virpi Ruokolampi, Haaga-Helia amk.

"Tutkimuksen tuloksena konseptoitiin uudenlainen digitalisoitu Kehittävän vuoropuhelun malli. Kehittävä vuoropuhelu on paitsi systemaattinen, prosessinomainen osaamiskartoitus- ja kehityskeskustelumenetelmä, myös sähköinen ja konkreettinen henkilöstöjohtamisen työkalu. Sen avulla organisaation strategiset painopisteet, asiakkaiden muuttuvat odotukset sekä henkilöstön yksilölliset ja työyhteisön yhteiset kehittymis- ja oppimistavoitteet saadaan näkyviksi, yhtenäisiksi sekä toiminnan painopisteitä tukeviksi."

15.09.2015

Muutosjohtamisesta oppimisen johtamiseen - kehittävä dialogi uudistumisen välineenä

"Muodollinen koulutus ei kykene vastaamaan riittävän nopeasti työssä vaadittaviin osaamistarpeisiin. Uusien asioiden oppimiseen on panostettava."

"Dialogisessa johtamisessa hyödynnetään uudenlaisia kehityskeskusteluja sekä yhteissuunnitellaan oppimista työyhteisössä ja verkostossa."

Pia Adiben kirjoittama, Tietoasiantuntija-lehdessä julkaistu artikkeli Muutosjohtamisesta oppimisen johtamiseen - kehittävä dialogi uudistumisen apuvälineenä kertoo, miten Kumpulan kampuskirjastossa on Toimivan Heli Ahosen ohjauksessa löydetty työyhteisön oppimistarpeita ja oppimisen tapoja sekä toteutettu kokeiluja. Yhteistyössä on käytetty muun muassa Toimivan aktivoivia kehityskeskusteluja.

11.09.2015

Työhyvinvointia ja oppimista vertaisryhmämentoroinnilla

Toimiva toteutti Edupolin kanssa hankkeen, jossa valmennettiin vertaisryhmämentoreita. Täällä tuore blogiteksti aiheesta:
Työhyvinvointia ja oppimista vertaisryhmämentoroinnilla - case ammatillinen koulutus.

 

 

 

 

02.09.2015

Asiakkaan äänen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä

Toimiva toteutti Päijät-Hämeen liitossa hankkeen, jossa hyödynnettiin asiakkaan omaa ääntä asiakascasen muodossa palvelujen ja verkostoyhteistyön kehittämisessä. 

"Työskentelyn tuloksena työpajatyöskentelyssä laadittiin kehityskartta maakunnan toimijaverkostolle, jotka työskentelevät yhdessä paljon palveluita käyttävien asiakkaiden/potilaiden kanssa. Kartta tuo esille sekä olemassa olevat vahvuudet, että kehittämisen suunnan."

"Kehityskarttaa voidaan pitää ennen kaikkea avauksena jatkokehittämiselle. Se kokoaa myös jäsennellysti yhteen niitä kehittämisen haasteita, joita suurkuluttajien hallinnan työryhmän työskentelyssä käsiteltiin myös muiden aiempien kokoontumisten aikana."

Hankkeesta kuvaus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen -hankkeen loppuraportissa sivulla 9.

 

30.09.2014

Kokeillaan!

Sitran video on Toimiva. Mehän olemme tehneet jo kauan kuten he neuvovat: kokeillaan! Emme ole kuitenkaan heittäneet kaikkia tapaamisia, palavereja syrjään. Oleellista on edelleen se kuinka kokeiluja luodaan ja arvioidaan ja että se tehdään siellä missä ”toimijat ovat”. Mutta kyllä tällainen kulttuuri on suotavaa, vaikka se onkin useissa paikoissa uutta.

https://www.youtube.com/watch?v=1YEM2pQQNEc

13.08.2014

Tarjolla nyt ratkaisukeskeistä ohjausta ja terapiaa

Toimiva käynnistää syksyn taas kehittämishankkeilla, valmennuksilla, työnohjauksella ym. yhteisöjen ja ryhmien kehittämisellä. Aina haasteita ei kuitenkaan voi ratkaista vain yhteisön voimin, tarvitaan myös yksilöllisiä keinoja. Ihmisten jaksaminen voi olla koetuksella monella elämänalueella. 

Niinpä olemme laajentaneet palveluvalikkoamme kesän jälkeen ratkaisukeskeisellä ohjauksella ja terapialla. Ratkaisukeskeisyydessä vahvistetaan asiakkaan omia voimavaroja, taitoja, onnistumisia ja osaamista. Keskustelussa painopisteenä on tulevaisuus sekä asiakkaan omien tavoitteiden ja ratkaisujen löytäminen. Ota yhteys Marjoon (marjo.heikkinen@toimivaoy.fi, 040 127 3734), jos tällainen ohjaus & terapia kiinnostaa. Viestiä voi laittaa myös eteenpäin. 

Katso lisätietoja täältä.

"Every problem is a frustrated dream" (Lang & McAdams)

Käyttäjän Marjo kuva

Marjo Heikkinen
Kehittäjä, toimitusjohtaja, KM

25.02.2014

Yrityksen kehittämistyöllä kasvua ja kulttuurin muutosta

Lapin ELY-keskus kutsui Toimivan yhdessä Oy Escarmat Ltd:n kanssa järjestämäänsä benchmarking-iltapäivään. Kerroimme Escarmatissa käynnissä olevasta työn sujuvoittamisen ja esimiestyön kehittämishankkeesta sekä hankkeessa käytetyistä työkaluista. Artikkeli löytyy ELY-keskuksen nettisivuilta

28.11.2013

Toimiva sujuvoittaa työtä Escarmatin kanssa

Varman sivuilta löytyy asiakastarina Escarmatista. 

15.11.2013

Uusi kirja Muutoslaboratoriosta

Muutoslaboratoriomenetelmästä on ilmestynyt uusi Jaakko Virkkusen ja Denise Newnhamin kirjoittama perusteellinen kirja: 

The Change Laboratory:
A Tool for Collaborative Development of Work and Education


Suosittelemme tätä kaikille työn kehittäjille ja miksei myös itse puurtajille.

21.10.2013

Toimiva blogi: Konttorin orjan työn keskeytykset

Hesarissa oli ajatuksia herättävä Pekka Seppäsen kolumni konttorityöläisen työn toistuvista keskeytyksistä. Seppäsen mukaan keskeytykset pitäisi nähdä työhön kuuluvina asioina. Keskeytykset työelämässä eivät ole historiaton asia. Tehostetun työn idea syntyi viimeistään sata vuotta sitten. Frederic Taylor opetti, kuinka hänen järjestelmässään teollisuustyöntekijä kykeni tekemään ruumiillista työtä moninkertaisesti nopeammin aiempaan nähden. Ydin työn rationalisoinnin ideassa oli lepoaika, tietynlainen keskeytys sekin: työsuoritukseen kului aika, jolloin työntekijän kuului levätä. Taylorin havainto oli, että painavan rautaharkon nostamisen jälkeen työntekijä lepäsi palatessaan nostamaan seuraavaa harkkoa. Oleellista Taylorin opissa olikin lepoajan ja työajan välinen oikea suhdeluku. Palaaminen seuraavan harkon luokse ei ollutkaan siis keskeytys vaan oleellinen osa tehokkaan työsuorituksen kokonaisuutta.

Aiemmassa mallissa tuo suhde oli satunnainen, mutta Taylorin systeemissä se kyettiin mittaamaan ja koko tuotanto ja johtaminen rakennettiin sen varaan. Taylorin opit levisivät kaikkeen työhön - myös konttoreihin, Suomessa sodan jälkeen aina 70-luvulle asti. Nykyistä tehdastuotantoa ja sen siirrettävyyttä paikasta toiseen olisi lähes mahdotonta ymmärtää ilman Taylorin oppien systematiikka ja logiikkaa.

Nykyajan työn keskytykset ovat kuitenkin erilaisia. Tuotannon mekanisointi, automatisointi ja ennenkaikkea tietojärjestelmät ovat viimeisen parinkymmenen vuoden ajan heilauttaneet työntekoa uuteen asentoon. Aiemmat standardit ovat siirtyneet automaattien ja tietojärjestelmien ominaisuuksiksi. Tehtaiden työntekijät ovat pääosin mutkikkaiden työstökoneiden käyttäjiä tai ohjelmoijia ja “konttorityö”, tuo sanakin tuntuu vanhahtavalta, on organisoitunut täysin erilaisia asioita varten kuin aiemmin.

Keskeytykset ovat tärkeä ja pulmallinen osa nykytyötä. Kodinhoitajan oma työsuunnitelma keskeytyy hänen mennessään lomitusjärjestelyjen takia ottamaan ylimääräistä verinäytettä, uusiin laajoihin työohjeistuksiin tutustuminen keskyttää call centerin työntekijän tiiviin työtahdin, esimies keskeyttää työsuunnittelun lähtiessään etsimään komponentteja, joita asentaja ei löydä tai julkishallinnon asiantuntija joutuu priorisoimaan lukuisia selvitysten aiheita tietäen jo etukäteen ettei ehdi työstää kaikkia. Ikään kuin selvitykset söisivät toisiaan.

Kun ulkopuolinen kuulee tällaisista keskeytyksistä, niiden merkitys saattaa tuntua pieneltä ja ajatus uusista ratkaisuista voi tuntua helpolta. Asiaan perehtyneenä täytyy sanoa, että esimerkit ovat pieniä jäävuorten huippuja: Työelämässä on paljon keskeytyksiä ja poikkeamia, joihin on hyvin suuri tarve vaikuttaa ja joihin on myös samalla haastavaa löytää hyviä ratkaisuja. 

Nykytyö ei ole enää raskaiden rautaharkkojen nostamista. Nykyisiä keskeytyksiäkin tulee siksi tarkastella uudella tavalla. Tarkastelua onkin tehty parinkymmenen vuoden ajan, ja lähtökohtana on ollut toiminnan yhteinen kehittäminen ja keskeytyksistä oppiminen. Työn ilmiötä on käsitelty lukuisissa koti- ja ulkomaisissa väitöskirjoissa. Keskeytyksiä ei tutkita enää “kello-kallejen” toimesta, vaan niitä tutkitaan työyhteisöissä sisäisten tai ulkoisten kehittäjien kanssa. Idea on, että yhteinen keskeytysten tarkastelu mahdollistaa sujuvoittamisen, mutta myös uusien ratkaisujen, vahvasti kaivattujen innovaatioiden ja uusien ajatusten kehittelyn. Keskeytyksiä tarkastellaan työtä kuvaavien mallien ja jäsennysten avulla. Työstä itsestä tulee työporukoille yhteisen tarkastelun ja oppimisen kohde. Siinä on myös vahva uudenlaisen työkulttuurin alkujuuri.

Allekirjoitan kyllä Seppäsen ajatuksen keskeytyksistä. On ilman muuta selvää - ehkä lukuunottamatta innokkaimpia lean-kehittäjiä - että mikään työ tai elämäkään ei ole keskeytyksentöntä. Piilopirtin kaasupullo pitää vaihtaa. Olisihan elämä mielenkiinnotonta ilman yllätyksiä. Jos keskeytyksiä tarkastellaan pelkästään poistettavina asioina, tarkastelutapamme perustuu helposti menneen ajan tai jonkin muun ajan ideaalimalliin. Kuitenkin se, että työelämässä keskeytykset ja sählingit ovat tilastollisten tutkimustenkin perusteella valtavasti lisääntyneet, pitäisi antaa viimeistään singaali työelämän parantajille ja kehittäjille. Työelämän kehittämishankkeissa näiden asioiden merkitystä on lähes mahdotonta vähätellä tai torjua.  

Käyttäjän Juha kuva

Juha Pihlaja
Kehittäjä, FT

15.10.2013

Tervetuloa uudistetuille sivuille!

Toimiva Oy on uudistanut nettisivujensa ilmettä ja sisältöä - tervetuloa tutustumaan!

03.10.2013

Sählääminen syö työtehoa

Lapin yliopistossa on tehty tutkimus, joka todentaa Toimiva Oy:n käytännössä tekemiä havaintoja. Sählääminen vähentää tuottavuutta ja heikentää työntekijöiden työhyvinvointia. Sähläämistä voidaan vähentää työtä kehittämällä. 

Toimivan palveluilla olemme vähentäneet sähläystä työpaikoilla.

 

24.09.2013

Hyviä tuloksia Escarmatissa

Uusimmassa Organisaatiosanomat-lehdessä on artikkeli vaasalaisesta Oy Escarmat Ltd:stä, jonka kehittämistä Toimiva on ollut tukemassa vuoden verran. Hanke alkoi Heti toimeksi -hankkeina, joiden avulla toiminta saatiin sujuvammaksi. Hanke jatkuu toiminnan uudistamisena ja siltä odotetaan hyviä tuloksia. 

07.08.2013

Oppimishypyt työpaikoilla

Toimivan kehittäjä Heli Ahosen artikkeli ”Oppimishypyt työpaikalla” on ilmestynyt Metropolia Ammattikorkeakoulun Kehittyvät oppimisympäristöt –kirjassa.

ICT-aikakauden kompleksinen, jatkuvasti keskeneräinen ja ennustamaton toimintaympäristö tuottaa uusia tilanteita, joita toimijat joutuvat ratkaisemaan ilman varmaa tietoa. Selviytyminen edellyttää yksilöiltä venymistä ja monen asian tekemistä rinnakkain, mutta myös ”oppimishyppyjä” ja ”älykkäitä arvauksia”. Oppimishypyistä ja älykkäistä arvauksista on tullut tavallinen tapa oppia nykypäivän työelämässä.

Yksilöiden oppimisen lisäksi organisaatioiden tulisi rakentaa yhteistyössä uudenlaisia oppimisen käytäntöjä. Toimiva on kehittänyt organisaatioille kehittämispalveluja, joiden avulla yhteistä oppimista voidaan edistää. Esimerkiksi Punainen lanka –palvelumme tuottaa käyttövision, joka auttaa toimijoita arjen yhteistyön suunnittelussa. 

 

27.02.2013

Toimivan uudet palvelut ja tuotteet toimivat

Uudet palvelukokonaisuutemme ja tuotteemme löytyvät nyt uusituilta nettisivuiltamme. Toimivan palvelukokonaisuudet on kerätty etusivulle, josta pääsee tarkemmin tutustumaan tuotteisiin. Meiltä organisaatiosi löytää apua nopeaan kehittämistarpeeseen, pitkäjänteisiin toimintamallin muutoksiin ja verkostoympäristön osallistavaan kehittämiseen.

Lisäksi olemme laittaneet koko koulutustarjontamme uusiksi, nyt valmennuksia löytyy monipuolisesti eri tarpeisiin. Koostamme tarvittaessa koulutustarjonnasta myös laajempia valmennuskokonaisuuksia.

Toimiva on innokas, pieni ja ketterä yritys, jonka palveluissa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla tutkimustieto ja käytännön kehittämisosaaminen. Klikkaa ja tutustu, ota rohkeasti yhteyttä!